Archive for juli 2019

Verkopen van bundelproducten zonder aparte assemblage-factuur

Vaak zullen bundelproducten eerst ge-assembleerd worden en dan kan het assemblageAPN direct vanaf de plank (op serienummer) worden gefactureerd.

Soms is echter serienummer registratie of handwerk bij de bundeling niet nodig. Dan kan het assemblageAPN direct gefactureerd worden, met eronder een lijstje van de samenstellende componenten. Hiervoor is het wel nodig dat de offerte waarop de componenten van het assemblageAPN staan ook aangemeld is als standaardofferte in bijvoorbeeld offerteuitgebreid of een offertecompact-lijst.

Bij verkoop zijn dan een paar handelingen nodig:

  • controleer dat bij de keuze voor een nieuwe offerte de checkbox ‘BundelAPN op voorraad nemen’ uitgevinkt is
  • de juiste offerte wordt naar het werkblad geselecteerd. ANB5 zet zelf de prijs van de losse componenten op 0.-, aantal en prijs van het assemblageAPN worden op 0 gezet en de totaalprijs wordt aan het ‘is samengesteld uit’ product gehangen.

De klant krijgt dus als aantallen alle losse items en als prijs de totaalprijs van het assemblageAPN maar dan hangend aan de dienst ‘samengesteld uit’.

Beheer van bundelproducten

ANB5 ondersteunt het maken van zogenaamde bundelproducten. Dat is een apart APN wat je zelf kan samenstellen uit losse componenten. Denk hierbij aan een ge-assembleerde computer, een kadopakket of aan een bundelactie van een “gratis product” bij aanschaf van iets groots. De koppeling tussen assemblageAPN (het APN voor de bundel) en de onderdelen waaruit het bestaat gaat via een offerte en wordt bijgehouden in ANB5Config – ANB5Fact – Algemeen – assemblagekoppeling. Logische opbouw: -1 assemblageAPN, +1 ‘is samengesteld uit’ (dienst van 0 euro), +1 alle onderdelen.

De verkoopprijs wordt net als voor alle andere artikelen in ANB5Genie vastgelegd voor het assemblageAPN. Let erop dat je de juiste BTWcode aan het bundelproduct hangt, dit zal meestal hoge BTW zijn (behalve als alle componenten een andere BTWcode hebben)! Door ANB5Util wordt de som van de kostprijs van de losse componenten ingevuld als inkoopprijs voor het assemblageAPN en in artikelmanager kan je hierover de marges vastleggen.  Daarmee kan de prijs van het assemblageAPN dus afwijken van de optelsom van de onderdelen als een klant die los zou aanschaffen (1 gezamenlijke marge in plaats van allemaal losse marges).

De voorraad in ANB5Fact is het aantal stuks van het assemblageAPN wat je op voorraad hebt. Ze komen op voorraad als je de assemblagefactuur factureert (die boekt alle onderdelen van de voorraad af en het assemblageAPN bij de voorraad bij). Voor de website en de prijslijst wordt een ‘virtuele’ voorraad bepaald. Die ‘virtuele’ voorraad bestaat uit voorraad_aantal – echtbesteld +assembleerbaar.

Voorraad_aantal is het aantal klaarstaande reeds gebundelde stuks

echtbesteld is het aantal stuks assemblageAPN wat door klanten besteld is (bestellingen met aantal>0 voor het assemblageAPN)

assembleerbaar is het aantal stuks assemblageAPN wat gemaakt zou kunnen worden uit de beschikbare losse componenten:

  • deze worden nu geassembleerd – bestellingen met aantal < 0 van het assemblageAPN waarvan alle onderdelen een ETA hebben anders dan 1-1-1900 en kleiner of gelijk aan nu (er is voldoende beschikbare voorraad voor de componenten uit deze assemblage-bestelling)
  • deze kunnen geassembleerd worden uit de vrije voorraad van de componenten – het component met de laagste beschikbare vrije voorraad bepaalt het mogelijk te assembleren aantal van het bundelproduct